Ännu ett äventyr ur Wie Ungha-krönikan
"Sagan om Phiah"
(Ur Vi Är På G… nr 1/02 - nr 4/03) av Mr G - Greger Kungberg

Det var en gång en liten flicka som hette Phiah. Hon bodde tillsammans med sin moder i ett stort hus i utkanten av byn Ing-Ell-Stah i Wie Ungha-provinsen Chrono-Berrj. Detta var vid den tiden som Lord Greh-Gerr styrde över provinserna som i folkmun började kallas för Chron-Kjö-Pinghe. Phias fader hade förolyckats i det slag där Greh-Gerr besegrade den gamle Wie Ungha-lorden Holl-Gerr Phe och hans anhang.

Tiderna var goda och folket hade det, nästan oförskämt, bra. Phias moder, som var av adlig ätt, ägde en del landområden i Ing-Ell-Stah och levde gott på avkastningen av jord- och skogsbruket. Denna historia börjar som en helt vanlig dag i Phias liv, men den skulle sluta på ett sätt som för alltid skulle förändra hennes liv.

Phias steg upp, klädde sig och gick ner för trappan till matsalen för att inmundiga lite morgonmål. Men detta var inte en vanlig dag för när Phia kommit ner för trappan till matsalen så fann hon till sin förvåning att det satt någon i den gamla länsstolen i den del av rummet som oftast låg i skugga på grund av den gigantiska gamla eken som stod utanför fönstret. Solstrålarna hade inte en chans att tränga igenom ekens täta bladverk. Mannen, för det var en man. Så stora kvinnor finns det bara inte, tänkte Phia. Hon blev lite rädd och undrade vem den storväxte mannen var och vad han ville. Var han en inbrottstjuv eller vad?

Phia, som inte var känd för att vara feg, snarare tvärtom tog mod till sig och frågade "Vem är du och vad är ditt ärende?". Mannen reste sig upp ur stolen och Phia häpnade när hon insåg hur stor han verkligen var. Han måste vara över 2 meter och hans kroppshydda påminde mera om en grottbjörns än om en människas. "Mitt namn är Sunil Nets. Du vet det inte än, men du kommer att under dina närmaste år att spela en central roll i Chro-Kjö-Pinghes framtida utveckling". Sunil Nets böjde sig ner, tog tag i Phias axlar och såg henne djupt inne i ögonen och sade.

"Phia, du är den utvalde. Den som de gamla legenderna talar om. Den som ska frälsa landet och för all evighet krossa ondskan som under många år försökt ta över landet. Lord Greh-Gerrs styre är hotat av de mörka krafterna långt borta i Whässt-Rah. Jag som är den sista av de gamla väktarna har sökt efter den siste ättlingen till Börr-Jäh Den Förste, under många långa år och äntligen har jag funnit dig. Du har en inneboende kraft som slumrar i din kropp. Jag har kommit för att hjälpa dig lära dig behärska den. Tillsammans måste vi krossa en onde Äm-Mah och hans undersåtar i Whässt-Rah".

Phia kände sig alldeles kall inombords efter Sunils ord. Skulle hon, en vanligt flicka från den lilla byn Ing-Ell-Stah vara den som legenderna talade om, den som skulle rädda landet från ondskan? Hon rös, men plötsligt så begrep hon vad det var som hade legat som en stor kall börda över hennes kropp ända sedan hon var barn. Det var kraften som alla hennes förfäder lagt på hennes axlar för att hon en dag skulle rädda landet. "Hon var den utvalda!".

Sunil Nets sade "Du måste nu följa med mig. Under de kommande åren kommer jag att hjälpa dig träna upp dina inneboende krafter så att vi tillsammans en gång för alla kan krossa ondskan som förtär vårt kära land. I ondskans imperium Whässt-Rah kommer Äm-Mah och hans generaler att darra när han får reda på att du är funnen".

Vad som nu följde är döljt i dunkel. Ingen av de gamla skrifterna tar upp vad som hände med Phia och Sunil Nets de kommande åren. Den skulle dröja 10 vintrar och 10 somrar innan Phia dök upp i Chron-Kjö-Pinghe igen.

Under dessa år växte Whässt-Rahs makt alltmer. De lade under sig provinserna Hahll-Anndh, Ska-Rha-Borrj och Ellfs-borrj. Den gamle Wie Ungha-lorden Holl-Gerr Phe, som flytt till Whässt-Rah efter slaget vid Rått-Näh, var den som ledde Äm-Mahs styrkor.

I Chon-Kjö-Pinghe märkte man inte så mycket av detta för under Greh-Gerrs styre blomstrade landet. Greh-Gerr och hans närmaste visste dock vad som var på gång och man visste även att Phia snart skulle återvända.

Så plötsligt en dag stod Phia framför sin moders hus i Ing-Ell-Stah igen. Med sig hade hon även Sunil Nets som trots sina år fortfarande utgjorde en magnifik syn med sin längd och sin stora kroppshydda. Han formligen utstrålade kraft och styrka. Phia var nästan motsatsen, Hon var liten och späd och såg nästan ut som en praktfull och ömtålig glaspjäs, men synen bedrog för inombords hade Phia lärt sig att behärska de krafter som slumrat sedan barnsben och som, genom Sunil Nets vägledning nu bara väntade på att få slå till med full styrka mot den tilltagande ondskan i landet.

Phias moder välkomnade sin dotter, men fann samtidigt att detta inte var den dotter som gav sig iväg för 10 somrar sedan. Hon var förändrad. Det var bara till det yttre som likheten fortfarande bestod. Phias moder blev nästan rädd för sin dotter. Phia såg detta och sade "Mor, du behöver inte vara rädd. Jag är en ny människa, men jag är fortfarande din dotter". Phias moder började gråta, kramade om sin dotter och så stod de där en lång stund tills Sunil Nets harklade sig och sade "Phia, vi måste skyndsamt vidare till Lord Greh-Gerr för att tíllsammans med honom lägga upp strategin för krossandet av Whässt-Rahs dominans i landet och den ondskefulle general Äm-Mah och hans nya bundsförvant Holl-Gerr Phe. De begav sig i all hast av till Weck-Choe, huvudstaden i den sedan några år nya provinsen Chron-Kjö-Pinghe, för att där tillsammans med Lord Greh-Gerr och Wie Ungha-trons högste beskyddare Ehmm-Ell-Iijh en gång för alla slå tillbaka Whässt-Rahs försök till övertagande av landet Svär-Je. Ehmm-Ell-Iijh var den första kvinnan på flera sekler som valts till Överstepräst för "Wie Ungha-tron", den ledande religionen i provinsen. Den tidigare översteprästen Torr-Stenn hade hastigt avlidit och man hade i all hast fått kröna Ehmm-Ell-Lijh som gjort en kometkarriar bland prästerskapet främst tack vare sin oerhörda intelligens och förmåga att på ett oerhört övertygande sätt förmedla Wie-Ungha-trons budskap.

I Whässt-Rah hände samtidigt något som skulle få oanade efterverkningar i hela riket. Den onde generalen Äm-Mah och hans bundsförvant den gamle Wie-Ungha-lorden Holl-Gerr Phe hade genom en statskupp blivit avsatta och avrättade av en grupp personer som själva kallade sig för EFF-ESS eller Ann-Därrs Ungharr. Detta var en grupp människor som arbetat i det fördolda under många år och vars mål var att få till stånd fria val och att rasera Whässt-Rahs makt över en stor del av landet. Ledaren för upprorsmakarna Ann-Därrs hade sedan lång tid haft nära kontakt med Lord Greh-Gerr i Chron-Kjö-Pinghe. Bara det faktum att folket fått nys om Phiahs återkomst hade gjort att man fått förnyad styrka att krossa den onda Äm-Mah och hans anhang. EFF-ESS hade nästlat sig in i Äm-Mahs personliga livvakt och vid ett givet tillfälle hade man slagit till. Whässt-Rahs reguljära styrkor stod som förlamade och de som fortfarande kände en viss trohet mot Äm-Mah och Holl-Gerr-Phe krossades av de styrkor som Greh-Gerr skickade till hjälp. I dessa styrkor som leddes av Greh-Gerr själv ingick både Phia och Sunil Nets. Phia fullkomligt strålade av styrka och kraft. Hennes blotta närvaro gjorde att motståndstyrkorna gav up eller flydde. Det tog endast ett drygt månvarv innan hela Whässt-Rah gav upp.

Folk från hela landet kom för att hylla segrarna. Man bestämde att bilda ett nytt rikstäckande riksråd. Greh-Gerr, som var det självskrivna valet tackade dock nej med hänvisningen att "Jag tackar för förtroendet men jag känner att jag gör störst nytta hemma i min egen provins Chron-Kjö-Pinghe. Jag föreslår istället att min nära vän och bundsförvant Ann-Därrs väljs till Riksrådspresident och att han tillsammans med Phiah och Sunil Nets väljs till det styrande rådet. Jag föreslår också att man väljer ytterligare ett antal duktiga, hederliga och rättrådiga personer att ingå i något som jag skulle vilja kalla för EFF-ESS efter den grupp som tog saken i egna händer och störtade Äm-Mah och Holl-Gerr Phe. Jag har talat" Folket hurrade och jublade och man bestämde att det så skulle bli. Ann-Därrs och hans EFF-ESS valdes och det rådde lugn och ro i landet under många år. Landet blomstrade och folkets välstånd, livskvalitet och glädje bara växte för varje år.

Men nya vindar skulle komma i och med uppdykandet av en ny stor fara som skulle drabba landet hårdare än något man tidigare varit med om. Missa inte den femte delen av Wie Ungha-krönikan

SLUT!