Ännu ett äventyr ur Wie Ungha-krönikan
"Ess-Ell-Ess och Ess-Ell-Uh´s kamp"
(Ur Vi Är På G… nr 1/99 - nr 2/00) av Mr G - Greger Kungberg)

För länge, länge sedan i en avlägsen galax fanns en planet som lystrade till namnet Tell-Uss. På denna lilla obetydliga himlakropp som cirklade runt en lika obetydlig stjärna, som gick under namnet So-Länn, och som var en stjärna i C-klassen, fanns det på den norra hemisfären ett isande kallt och ogästvänligt land som i dagligt tal kallades för Svithiod. I våra dagar skulle vi nog hellre kalla det för Svärr-Je.

Nåväl, vår berättelse börjar i en liten by i utkanten av ett stort handelscentrum som var döpt till Bho-Raas. I denna lilla by, där folket mest sysslande med agronoma sysslor, fanns det en mäktig och rik trollkarl, Ess-Ell-Ess som kände att han började bli gammal och han ville lära ut sina magiska förmågor till någon lärling. I byn fanns också en ung flicka, nyss fyllda ett drygt dussintal år, som var den gamle magikerns sondotter och som lystrade till namnet Ess-Ell-Uh. Dessa bägge skulle inom den närmaste tiden få uppleva sitt livs äventyr.

Det hela började en dag när Ess-Ell-Ess skulle gå ut i skogen för att hämta några örter han behövde för att laga till en dryck som hjälpte mot gikt, dålig andedräkt, för stora fötter och vanlig hösnuva. När han passerade den plats i den lilla byn i utkanten av handelscentrat Bho-Raas, där barnen höll till, så såg han att barnen bara stod där och verkade inte kunna ta sig för något själva alls. Plötsligt fick han en uppenbarelse.

Ett ljus föll sakta ner från skyn och han kunde skönja en gestalt i ljuset. Anletsdragen blev alltmer välbekanta för. Det var hans för länge, länge sedan utdöda förfader Bonn-Dänn. Det store ärkemagikern som sägnerna berättade skapade de öppna fälten, sjöarna och djuren långt ute i den då täta och djupa skogen som täckte hela Tell-Uss. Ess-Ell-Ess kände sig väldigt liten och obetydlig då en mörk och mäktig röst plötsligt hördes. "Ess-Ell-Ess, förutom de krafter du skaffat dig som magiker har du också en ännu slumrande kraft som jag nu kommer att väcka.  Tillståndet i världen är katastrofalt. Vuxna vänder barnen ryggen och barnen får ingen chans till att själva skapa sig ett liv där initiativ, ansvar, samarbete och engegemang är de 4 ledstjärnorna. Gå nu ut och förvandla världen innan allt hopp är ute.

Ess-Ell-Ess´ förfaders ande tynade sakta bort inför ögonen på Ess-Ell-Ess och han kände att hela hans kropp genomströmmades av en kraft han aldrig tidigare känt. Han kände att hans kall här i den värld som kallades Tell-Uss var att gå ut bland människorna och förkunna Bonn-Dänns ord, att vuxna måste ta ansvar för sina barns uppväxt och att barnen måste få en chans att växa som människor i sin egen takt. Han tänkte på sin sondotter Ess-Ell-Uh och beslöt sig för att ta med sig henne.

Här fanns det plötsligt en chans för folket i det kalla och ogästvänliga landet Svärr-Je att börja om. Ess-Ell-Ess berättade för Ess-Ell-Uh om sin uppenbarelse och den nästan dussintalet år fyllda flickan blev eld och lågor av upphetsning.

De beslöt sig för att kalla samman alla magiker i landet. Platsen beslöt de skulle bli byn Bho-Raas och tiden bestämdes till dagen för sommarsolståndet. Dagen nalkades och magiker och deras följe kom från hela riket. Där kom även en man från den östliga provinsen Crohno-Berrj. Mannen, som lystrade till namnet Maanz, var en mycket känd och över hela landet beryktad magiker. En gång för många vintrar sedan hade han i kamp mot Emm-Ell-Ij, den sex-armade besten från dödsriket, lyckats få tag på den sedan länge försvunna Hlin-As bägare. Ess-Ell-Ess och Ess-Ell-Uh hälsade så alla välkomna till Bha-Raas för den stora samlingen om tillståndet för världens ungdom.

Ess-Ell-Ess steg upp på den kulle, som sedan urminnes tider använts vid tillfällen då landet stod inför en svår utmaning. Han tänkte på Maanz, som för över fyrtio vintrar sedan stod här och förkunnade att han skulle ge sig ut och söka efter Hlin-As bägare. Denna bägare som kunde få himlen att öppna sig och att ge vatten åt åkrarna så att folket slapp svälta. Ess-Ell-Ess tog mod till sig och öppnade munnen för att tala om varför han kallat alla hit. Detta tal som han sedan höll skulle bli känt som "Ess-Ell-Ess-doktrinen", eller "De Ungas lag" som man också kallade det. Ess-Ess-Uh, stod som fastnaglad i marken och kände att en händelse som det för evigt skulle berättas om var på väg att få sin startpunkt. Ess-Ell-Ess öppnade munnen och  började tala.

"Medborgare, ärade kollegor, magiker över hela vårt rike. Vi har samlats här idag för att tillsammans hitta en lösning på det problem som drabbat inte bara vårt land utan hela Tell-Uss. Vuxna tar inte något ansvar för sina barn och barnen är helt apatiska och kan inte själva ta sig för något utan måste bli tillsagda vad de ska göra och hur de ska vara…" Ess-Ell-Ess fortsatte sitt eldiga tal och magikerna började inse att läget började bli katastrofalt. Något måste göras snarast. Ess-Ell-Ess avslutade med orden "…tillsammans med barnen ska vi skapa ett nätverk som likt ringarna på vattnet ska spridas ut över världen där ledorden kommer att vara, ansvar, samarbete, initiativ och engagemang. Jag har genom ett uppenbarelse från Bonn-Dänn fått veta att denna väv ska heta Voer-Bunn-Dhaet-Wie-Ungha." Alla magiker hurrade.

Det var som om en slöja hade lyfts bort från denna lilla himlakropp som gick under  namnet Tell-Uss och både barn och vuxna började vakna ur en lång och mörk dröm som de varit drabbade av. Äntligen fanns det en ett hopp för mänskligheten att sätta sin tilltro till.
Kort efter "Det Stora Uppvaknandet" som händelsen i Bho-Raas kom att kallas i framtida skrifter och legender flödade landet Svärr-Je av företagsamma och driftiga ungdomar som själva skapade sin egen framtid med egna händer Denna väv som Ess-Ell-Ess, tillsammans med Ess-Ell-Uh skapat kom att från och med denna magiska dag vara känd som "Voer-Bunn-Dhaet-Wie-Ungha" eller bara Wie Ungha i folkmun.

Uppenbarelsen från Bonn-Dänn och hans ord ristades in i själva urberget med hjälp av Ess-Ell-Ess magiska stav. Dessa Stadd-Gar och Proo-Gram blev ledstjärnor som folket levde efter från denna dag och tills tidens ände. Efter Ess-Ell-Ess och hans systerdotter Ess-Ell-Uh´s död många år senare utsågs Wie Unghas högsta ledare av den så kallade Fhör-Bunnds-Stäm-Mann som hölls varje år.

SLUT!
2000-05-10